വീട്ടിക്കാട് തെക്കുംമുറി കുമ്മണിയത്തു വേണുഗോപാൽ (72)നിര്യാതനായി.

  1. Home
  2. OBITUARY

വീട്ടിക്കാട് തെക്കുംമുറി കുമ്മണിയത്തു വേണുഗോപാൽ (72)നിര്യാതനായി.

വീട്ടിക്കാട് തെക്കുംമുറി വിരമിച്ച വില്ലേജ് അസിസ്റ്റന്റ് കുമ്മിണിയത് വേണുഗോപാൽ  (72)നിര്യാതനായി.


ചെർപ്പുളശ്ശേരി. വീട്ടിക്കാട് തെക്കുംമുറി വിരമിച്ച വില്ലേജ് അസിസ്റ്റന്റ് കുമ്മിണിയത് വേണുഗോപാൽ  (72)നിര്യാതനായി. ഭാര്യ :സുമതി, മകൻ :സുനിൽ, മകൾ :സുനിത, മരുമക്കൾ :രഞ്ജിനി, രാജേഷ്.*
  *സംസ്കാരം ഇന്ന് (31/12/022) 12 pm നു  ഐവർമഠം സ്മശാനത്തിൽ....*