തെക്കുംമുറി നാലാലുംകുന്നത്ത് മണ്ണിങ്ങൽ വീട്ടിൽ വേലു എന്ന കുട്ടൻ 72 നിര്യാതനായി.

  1. Home
  2. OBITUARY

തെക്കുംമുറി നാലാലുംകുന്നത്ത് മണ്ണിങ്ങൽ വീട്ടിൽ വേലു എന്ന കുട്ടൻ 72 നിര്യാതനായി.

തെക്കുംമുറി നാലാലുംകുന്നത്ത് മണ്ണിങ്ങൽ വീട്ടിൽ വേലു എന്ന കുട്ടൻ [72]നിര്യാതനായി.


കാറൽമണ്ണ : തെക്കുംമുറി നാലാലുംകുന്നത്ത് മണ്ണിങ്ങൽ വീട്ടിൽ വേലു എന്ന കുട്ടൻ [72]നിര്യാതനായി.
ഭാര്യ: കാർത്യായനി
മക്കൾ : പ്രകാശൻ ,ഉഷ
പരേതയായ വിജയലക്ഷ്മി
മരുമക്കൾ : വിനിത , സന്തോഷ്,
വിനയൻ.
സംസ്കാരം വെള്ളിയാഴ്ച 10.30 ന് ഷൊർണൂർ ശാന്തിതീരത്തു വച്ച് നടക്കും.