ചെർപ്പുളശ്ശേരി പറക്കാടൻ അബ്ദുൽ ഖാദർ(66) (കുഞ്ഞിമണി ) നിര്യാതനായി

  1. Home
  2. OBITUARY

ചെർപ്പുളശ്ശേരി പറക്കാടൻ അബ്ദുൽ ഖാദർ(66) (കുഞ്ഞിമണി ) നിര്യാതനായി

ചെർപ്പുളശ്ശേരി  പറക്കാടൻ അബ്ദുൽ ഖാദർ(66) (കുഞ്ഞിമണി ) നിര്യാതനായി.


ചെർപ്പുളശ്ശേരി  പറക്കാടൻ അബ്ദുൽ ഖാദർ(66) (കുഞ്ഞിമണി ) നിര്യാതനായി.ഭാര്യ. സംസത്ത്, മക്കൾ. ഷമീർ ബാബു, ഷെറീന, ശബാബ്ന. മരുമക്കൾ. ഷിഫാനത്ത്, അബ്ദുൽ ജബ്ബാർ. ( അബുദാബി), അൻവർ സാദത്ത്. ( ജിദ്ദ )