ചെർപ്പുളശ്ശേരി പരേതനായ വലിയവീട്ടിൽ പ്രഭാകര മേനോന്റെ ഭാര്യ അമൃതവല്ലി 79 നിര്യാതയായി

  1. Home
  2. OBITUARY

ചെർപ്പുളശ്ശേരി പരേതനായ വലിയവീട്ടിൽ പ്രഭാകര മേനോന്റെ ഭാര്യ അമൃതവല്ലി 79 നിര്യാതയായി

ചെർപ്പുളശ്ശേരി.പരേതനായ വലിയവീട്ടിൽ പ്രഭാകര മേനോന്റെ ഭാര്യ അമൃതവല്ലി  സി.കെ 79 നിര്യാതയായി


ചെർപ്പുളശ്ശേരി.പരേതനായ വലിയവീട്ടിൽ പ്രഭാകര മേനോന്റെ ഭാര്യ സി.കെ. അമൃതവല്ലി   79 നിര്യാതയായി. മക്കൾ: കൃഷ്ണനുണ്ണി,
അനിൽകുമാർ,ഗീത.മരുമക്കൾ: രമ, ഷീജ, ചന്ദ്രൻ