കച്ചേരിക്കുന്ന് മാട്ടര പരേതനായ അബുവിന്റെ ഭാര്യ ബികുട്ടി (90)അന്തരിച്ചു

  1. Home
  2. OBITUARY

കച്ചേരിക്കുന്ന് മാട്ടര പരേതനായ അബുവിന്റെ ഭാര്യ ബികുട്ടി (90)അന്തരിച്ചു

കച്ചേരിക്കുന്ന് മാട്ടര പരേതനായ അബുവിന്റെ ഭാര്യ ബികുട്ടി (90)അന്തരിച്ചു


ചെർപ്പുളശ്ശേരി. കച്ചേരിക്കുന്ന് മാട്ടര പരേതനായ അബുവിന്റെ ഭാര്യ ബികുട്ടി (90)അന്തരിച്ചു. മക്കൾ  -കുഞ്ഞാലൻ, ബഷീർ,ആസിയ, ഷഹീത നജീബ്, കാസിം, ഇക്ബാൽ. 
മരുമക്കൾ ഫാത്തിമ, സഫിയ, മുഹമ്മദുണ്ണി, മെയ്തീൻ,സുഹറ, ഷെജില, നിഷ.