ചെർപ്പുളശ്ശേരി ചോലക്കൽ കേശവൻ 66 അന്തരിച്ചു.

  1. Home
  2. OBITUARY

ചെർപ്പുളശ്ശേരി ചോലക്കൽ കേശവൻ 66 അന്തരിച്ചു.

ചെർപ്പുളശ്ശേരി. ചോലക്കൽ കേശവൻ 66 അന്തരിച്ചു. ഭാര്യ ഇന്ദിര.


ചെർപ്പുളശ്ശേരി. ചോലക്കൽ കേശവൻ 66 അന്തരിച്ചു. ഭാര്യ ഇന്ദിര. മക്കൾ സുജാത,സജി ,പ്രതീക്ഷ മരുമക്കൾ വിനോദ്, രതീഷ്,ശ്യാമ. സംസ്കാരം വൈകുന്നേരം  4 മണിക്ക് വീട്ടുവളപ്പിൽ