ചെർപ്പുളശ്ശേരി ശാലേംകുന്ന് കിഴക്കേ പുത്തൻവീട്ടിൽ വിജയകുമാരി 60 അന്തരിച്ചു

  1. Home
  2. OBITUARY

ചെർപ്പുളശ്ശേരി ശാലേംകുന്ന് കിഴക്കേ പുത്തൻവീട്ടിൽ വിജയകുമാരി 60 അന്തരിച്ചു

ചെർപ്പുളശ്ശേരി ശാലേംകുന്ന് കിഴക്കേ പുത്തൻവീട്ടിൽ വിജയകുമാരി 60 അന്തരിച്ചു


ചെർപ്പുളശ്ശേരി. ശാലേംകുന്ന് കിഴക്കേ പുത്തൻവീട്ടിൽ വിജയകുമാരി 60 അന്തരിച്ചു ഭർത്താവ് അപ്പുക്കുട്ടൻ മക്കൾ ദുർഗ്ഗ, ജയകൃഷ്ണൻ,  പരേതയായ അംബിക. മരുമക്കൾ  ജയചന്ദ്രൻ,തുഷാര. സഹോദരി സത്യഭാമ