കാറൽമണ്ണ പട്ടാമ്പി കുന്നത്ത് പരേതനായ പി കെ നാരായണന്റെ ഭാര്യ ഇന്ദിര 73 നിര്യാതയായി.

  1. Home
  2. OBITUARY

കാറൽമണ്ണ പട്ടാമ്പി കുന്നത്ത് പരേതനായ പി കെ നാരായണന്റെ ഭാര്യ ഇന്ദിര 73 നിര്യാതയായി.

കാറൽമണ്ണ പട്ടാമ്പി കുന്നത്ത് പരേതനായ പി കെ നാരായണന്റെ ഭാര്യ ഇന്ദിര 73 നിര്യാതയായി. മക്കൾ വിനോദ് (മാതൃഭൂ


ചെർപ്പുളശ്ശേരി. കാറൽമണ്ണ പട്ടാമ്പി കുന്നത്ത് പരേതനായ പി കെ നാരായണന്റെ ഭാര്യ ഇന്ദിര 73 നിര്യാതയായി. മക്കൾ വിനോദ് (മാതൃഭൂമി ഏജന്റ് കാറൽമണ്ണ). വിൻസി ( ടീച്ചർ വി കെ എൻ   യു പി സ്കൂൾ കൊട്ടേക്കാട് ). മരുമക്കൾ. ബീന, ബിജു.