കാറൽമണ്ണ മൂച്ചിത്തോട്ടം, ആലിക്കൽ പൂടിക്കളം ബാബു(55) അന്തരിച്ചു

  1. Home
  2. OBITUARY

കാറൽമണ്ണ മൂച്ചിത്തോട്ടം, ആലിക്കൽ പൂടിക്കളം ബാബു(55) അന്തരിച്ചു

കാറൽമണ്ണ മൂച്ചിത്തോട്ടം, ആലിക്കൽ പൂടിക്കളം ബാബു(55) അന്തരിച്ചു.


ചെർപ്പുളശ്ശേരി: കാറൽമണ്ണ മൂച്ചിത്തോട്ടം, ആലിക്കൽ പൂടിക്കളം ബാബു(55) അന്തരിച്ചു.  അവിവാഹിതനാണ്. പിതാവ് പരേതനായ കേശവൻ. മാതാവ്  പരേതയായ രാധ. സഹോദരങ്ങൾ: രവി, മോഹനൻ, ഗീത, അജിത. സംസ്ക്കാരം ഷൊർണൂർ ശാന്തി തീരത്ത് നടന്നു.