നെല്ലായ മാരായമംഗലം കുളപ്പട പള്ളത്ത് ഹാരിസ് ( 23) നിര്യാതനായി.

  1. Home
  2. OBITUARY

നെല്ലായ മാരായമംഗലം കുളപ്പട പള്ളത്ത് ഹാരിസ് ( 23) നിര്യാതനായി.

ഹാരിസ്


ചെർപ്പുളശ്ശേരി: നെല്ലായ മാരായമംഗലം കുളപ്പട പള്ളത്ത് കുഞ്ഞാലൻ്റെ മകൻ ഹാരിസ് ( 23) നിര്യാതനായി. മാതാവ്: ഉമ്മുകുൽസു, സഹോദരന്മാർ: ഹസീബ്, ഹബീബ