കാറൽമണ്ണ ചെന്ത്രത്തുപറമ്പ് പടനിലത്ത് രാമദാസൻ(65) അന്തരിച്ചു.

  1. Home
  2. OBITUARY

കാറൽമണ്ണ ചെന്ത്രത്തുപറമ്പ് പടനിലത്ത് രാമദാസൻ(65) അന്തരിച്ചു.

കാറൽമണ്ണ ചെന്ത്രത്തുപറമ്പ് പടനിലത്ത് രാമദാസൻ(65)  അന്തരിച്ചു.


ചെർപ്പുളശ്ശേരി: കാറൽമണ്ണ ചെന്ത്രത്തുപറമ്പ് പടനിലത്ത് രാമദാസൻ(65)  അന്തരിച്ചു. സംസ്ക്കാരം വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ 10ന് ഷൊർണൂർ ശാന്തിതീരം. ഭാര്യ:വിജയകുമാരി. മക്കൾ: സത്യനാരായണൻ, സന്തോഷ്‌, സന്ധ്യ. മരുമക്കൾ: രമ്യ, രേഷ്മ, ജയൻ.സംസ്കാരം രാവിലെ 10 മണിക്ക്