തൂത തെക്കുംമുറി നാലാലുംകുന്നത്ത് കൊളത്തുള്ളി വീട്ടിൽ സരോജിനി (75) നിര്യാതയായി.

  1. Home
  2. OBITUARY

തൂത തെക്കുംമുറി നാലാലുംകുന്നത്ത് കൊളത്തുള്ളി വീട്ടിൽ സരോജിനി (75) നിര്യാതയായി.

തൂത തെക്കുംമുറി നാലാലുംകുന്നത്ത് കൊളത്തുള്ളി വീട്ടിൽ പരേതനായ കണ്ണു വിന്റെ ഭാര്യ *സരസ്വതി* (75) നിര്യാതയായി.


തൂത തെക്കുംമുറി നാലാലുംകുന്നത്ത് കൊളത്തുള്ളി വീട്ടിൽ പരേതനായ കണ്ണു വിന്റെ ഭാര്യ *സരസ്വതി* (75) നിര്യാതയായി.
മക്കൾ: വിജയലക്ഷ്മി, രമാദേവി, സരിത, വാസുദേവൻ [കേരള ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് - താഴേക്കോട് ] മരുമക്കൾ : വിജയൻ , അയപ്പൻകുട്ടി, രമേഷ് , ശാന്തകുമാരി . സംസ്കാരം ഇന്ന് [ശനിയാഴ്ച ]  4 മണിക്ക് തിരിവില്വാമല 
ഐവർമഠത്തിൽ വച്ച് നടക്കും.