ആനമങ്ങാട് കുറുപ്പത്ത് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ( റിട്ട:എയർ ഫോഴ്സ് )86 അന്തരിച്ചു.

  1. Home
  2. OBITUARY

ആനമങ്ങാട് കുറുപ്പത്ത് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ( റിട്ട:എയർ ഫോഴ്സ് )86 അന്തരിച്ചു.

ആനമങ്ങാട്. കുറുപ്പത്ത് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ( റിട്ട:എയർ ഫോഴ്സ് )86 അന്തരിച്ചു.


ആനമങ്ങാട്. കുറുപ്പത്ത് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ( റിട്ട:എയർ ഫോഴ്സ് )86 അന്തരിച്ചു.
ഭാര്യ- ഗൗരി. മകൻ- മഹേഷ്
 മരുമകൾ-നിജി ( ഓറ ഗ്ലോബൽ സ്കൂൾ പെരിന്തൽമണ്ണ) സഹോദരങ്ങൾ.
 വാസുദേവൻ നായർ (റിട്ട:എ ആർ സഹകരണ വകുപ്പ് )
, മാധവിക്കുട്ടിയമ്മ, പരേതരായ കുമാരൻകുട്ടി നായർ( റിട്ട വില്ലേജ് ഓഫീസർ )കല്യാണിക്കുട്ടിയമ്മ,ഗോവിന്ദൻകുട്ടി,താച്ചു കുട്ടി, സംസ്കാരചടങ്ങുകൾ വ്യാഴാഴ്ചകാലത്ത് 10 മണിക്ക് തിരുവില്വാമല ഐവർമഠത്തിൽ