വെള്ളിനഴി തെക്കേ മതിലകത്ത് ( ജ്യോതിസ്) നാരായണൻ നായർ, 82 നിര്യാതനായീ.

  1. Home
  2. OBITUARY

വെള്ളിനഴി തെക്കേ മതിലകത്ത് ( ജ്യോതിസ്) നാരായണൻ നായർ, 82 നിര്യാതനായീ.

വെള്ളിനഴി തെക്കേ മതിലകത്ത് ( ജ്യോതിസ്) നാരായണൻ നായർ, 82 ,  നിര്യാതനായീ.


വെള്ളിനഴി തെക്കേ മതിലകത്ത് ( ജ്യോതിസ്) നാരായണൻ നായർ, 82 ,  നിര്യാതനായീ. വെള്ളിനഴി  എക്സ്സർവീസ് / എൻ എസ് എസ് സംഘടനകളിൽ സജീവ പ്രവർത്തകനായിരുന്നു. ഭാര്യ : കൊടിയിങ്കൽ രുഗ്മിണി, മക്കൾ :സൗമിനി, ജ്യോതിശ്രീ  മരുമക്കൾ :മോഹൻദാസ് (ആർമി), ഗോപിനാഥ്.