\u0D28\u0D3F\u0D19\u0D4D\u0D19\u0D33\u0D41\u0D1F\u0D46 \u0D1F\u0D3F \u0D35\u0D3F \u0D38\u0D4D\u0D2E\u0D3E\u0D7C\u0D1F\u0D4D\u0D1F\u0D3E\u0D15\u0D4D\u0D15\u0D3E\u0D7B Realme 4K Smart Google TV \u0D38\u0D4D\u0D31\u0D4D\u0D31\u0D3F\u0D15\u0D4D\u0D15\u0D4D

  1. Home
  2. TECHNOLOGY

നിങ്ങളുടെ ടി വി സ്മാർട്ടാക്കാൻ Realme 4K Smart Google TV സ്റ്റിക്ക്

റിയൽമി ബ്രിക്ക് ബ്ലൂടൂത്ത് സ്പീക്കറിന്റെ വില 2,999 രൂപയായി നിലനിർത്തുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, വിൽപ്പന സമയത്ത് ഇത് 2,499 രൂപയ്ക്ക് ലഭിക്കും. ഒക്ടോബർ 18 മുതൽ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നും ഓഫ്‌ലൈൻ സ്റ്റോറുകളിൽ നിന്നും ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഇത് വാങ്ങാം. അതുപോലെ, റിയൽ‌മി ബഡ്സ് എയർ 2 -ന്റെ ക്ലോഷർ ഗ്രീൻ കളർ ഓപ്ഷന് 3,299 രൂപയാണ് വില. ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഇത് 2,599 രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങാം.


ബുധനാഴ്ചയാണ് റിയൽ‌മി  പുതിയ സ്മാർട്ട്‌ഫോൺ റിയൽ‌മി ജിടി നിയോ 2 പുറത്തിറക്കിയത്. പുതിയ ഫോണിനൊപ്പം കമ്പനി നിരവധി ഉൽപ്പന്നങ്ങളും രാജ്യത്ത് അവതരിപ്പിച്ചു. ഈ ഉൽപ്പന്നങ്ങളിൽ Realme 4K Smart Google TV സ്റ്റിക്ക്, Realme Buds Air 2 in Closer Green കളർ ഓപ്ഷൻ, Realme Brick Bluetooth സ്പീക്കർ, Realme Cooling Back Clip Neo, Realme Type-C SuperDart Game Cable, Realme Mobile Game Trigger എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു.3,999 രൂപയാണ് റിയൽ‌മി 4 കെ സ്മാർട്ട് ഗൂഗിൾ ടിവി സ്റ്റിക്കിന്റെ വില. എന്നിരുന്നാലും, ഒക്ടോബർ 16 മുതൽ ആരംഭിക്കുന്ന റിയാല്മി ഫെസ്റ്റീവ് ഡേയ്സ് വിൽപ്പനയിൽ, ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഇത് 2,999 രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങാം. ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ്, ഫ്ലിപ്കാർട്ട്, ഔദ്യോഗിക ഓഫ്‌ലൈൻ സ്റ്റോറുകൾ എന്നിവ വഴിയാണ് ടിവി സ്റ്റിക്ക് വിൽക്കുന്നത്.റിയൽമി ബ്രിക്ക് ബ്ലൂടൂത്ത് സ്പീക്കറിന്റെ വില 2,999 രൂപയായി നിലനിർത്തുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, വിൽപ്പന സമയത്ത് ഇത് 2,499 രൂപയ്ക്ക് ലഭിക്കും. ഒക്ടോബർ 18 മുതൽ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നും ഓഫ്‌ലൈൻ സ്റ്റോറുകളിൽ നിന്നും ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഇത് വാങ്ങാം. അതുപോലെ, റിയൽ‌മി ബഡ്സ് എയർ 2 -ന്റെ ക്ലോഷർ ഗ്രീൻ കളർ ഓപ്ഷന് 3,299 രൂപയാണ് വില. ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഇത് 2,599 രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങാം.